آرشیو برچسب ها: خام فروشی

در حوزه فرهنگ دو اقدام کلی باید صورت بگیرد که عبارتند از فضاسازی عمومی و ایجاد فضاسازی برای تربیت افراد متخصص که این دو مورد از طریق اقدامات فردی اتفاق نمی افتد و نیازمند انجام کار شبکه ای هستیم تا هم به صورت شبکه ای کل فضا را متاثر کنیم و هم اینکه، افراد فضاساز […]

دکتر طه رمضانی: مردم ایران دچار بی صبری اقتصادی هستند دکتر طه رمضانی اظهار داشت: اهتمام به تولید و عدم خام فروشی همیشه به نگاه اقتصادی بلند مدت نیاز دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی،‌برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی نحوه مواجهه مردم با مشکلات اجتماعی، با حضور دکتر معصومه […]