سند راهبردی انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

انقلاب اسلامی با نفی نظامات اجتماعی تمدن غرب و شرق و تأسیس حکومت اسلامی، گام در راه طراحی و پیاده‌سازی نظامات اجتماعی بر مبنای تعالیم وحیانی نهاده است. در این راه و در گام نخست با سرنگون کردن نظام سیاسی شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی و در گام بعد با انقلاب در نظام فرهنگی، موفق به تحولی سازنده در جامعه ایران شد. اما با گذشت بیش از۴۰ سال از عمر انقلاب، عدم تحول در نظام اقتصادی منجر به تبدیل اقتصاد به پاشنه آشیل انقلاب شده است به‌گونه‌ای که جنگ اقتصادی اصلی‌ترین حربه دشمن در این نبرد تمدنی قرار گرفته است. لذا اصلاح نظام اقتصادی کشور مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی از ضروریات ادامه این راه است که به‌طور ویژه در دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده‌است. در نظام‌سازی اقتصادی دو حوزه دارای اهمیت است؛

 • کادرسازی و شبکه‌سازی: طراحی نظام اقتصاد بومی و بر اساس نیازمندی های جامعه اسلامی- ایرانی نیازمند کادری با تفکر نظام‌مند در این حوزه و شبکه نخبگانی میان آنان است که در حال حاضر نظام آموزش عالی کشور به دلیل حاکمیت جهان‌بینی مادی و محوریت علوم غیربومی در فضای علوم انسانی، از تربیت چنین کادری ناتوان است.
 • اجتماعی‌سازی: هر نظام اقتصادی جهت استقرار پایدار در یک اجتماع نیازمند فرآیند اجتماعی‌سازی است؛ بدین معنا که اصول و مبانی آن به شکل یک اعتقاد عمومی از سطح نخبگانی تا آحاد جامعه تسری یابد و اجزاء نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام اقتصادی مطلوب؛ اعم از فرهنگ اقتصادی، سیاست‌های کلان، قوانین، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و غیرعمومی تحقق یابد.

 

 مأموریت راهبردی انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

بر مبنای درک دو ضرورت فوق در نظام‌سازی اقتصادی، انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با عضویابی و سازمان‌دهی نیروهای نخبه و دغدغه‌مند از جامعه دانشگاهی و حوزوی و ایجاد شبکه نخبگانی، رسالت خود را ارتقای بینش و دانش اقتصادی آنان بر مبنای جهان‌بینی توحیدی و در یک جمله کادرسازی و شبکه‌سازی نخبگانی برای ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور می‌داند.

از سوی دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر به عنوان الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام، اجتماعی‌سازی و گفتمان‌سازی نظریه اقتصاد مقاومتی و به تبع آن تربیت اقتصادی عموم اقشار جامعه می‌داند.  

جنگ اقتصادی و مأموریت اقتضائی انجمن مدرسان

اگرچه اصلاح نظام اقتصاد کشور یکی از الزامات حرکت به سمت تمدن اسلامی است و از این جهت رسالت انجمن مدرسان، رسالتی راهبردی است، اما راه‌اندازی جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی دشمن، مأموریتی اقتضایی برای انجمن مدرسان ایجاد کرده است؛

نارضایتی عمومی بر اساس ادراکات اقتصادی مردم شکل می‌گیرد. آن‌چه در فضای جنگ اقتصادی اهمیت می‌یابد، ایجاد جنگ روانی و مدیریت ادراکات اقتصادی مردم در جهت سیاه‌نمایی وضعیت واقعی اقتصاد و القای یأس و ناامیدی است. 

نگاهی به الگو و اهداف جنگ اقتصادی دشمن، نشانگر تمرکز ویژه دشمن بر حوزه ادراکات اقتصادی مردم است؛

بر این اساس، انجمن مدرسان یکی از رسالت‌های خود را بهره‌گیری از شبکه نخبگانی انجمن و ایجاد در جهت شفاف‌سازی فضای واقعی اقتصاد کشور و خنثی‌سازی عملیات روانی اقتصادی دشمن قرار داده است. در این راستا، تبیین ظرفیت‌های اقتصادی کشور و ناکارآمدی حربه تحریم، تبیین دستاوردهای اقتصادی انقلاب و رفع شبهات اقتصادی اقشار جامعه رسالت اقتضائی انجمن است.

 

شیوه تحولی انجمن مدرسان در انجام مأموریت

بی‌شک کادرسازی، شبکه‌سازی و اجتماعی‌سازی یک نظام اقتصادی، بدون در اختیار داشتن بستر نظام آموزش رسمی کشور و رسانه ملی، کاری دشوار و غیرممکن به نظر خواهد رسید و تجربه طرح‌هایی مانند هادیان سیاسی، نشان داده است که بُرد نهضت‌های گفتمانی با تکیه بر ظرفیت‌های نهادهای انقلابی کم است.

لذا راه حل انجمن مدرسان، ایجاد نهضت مردمی تبیین و اجتماعی‌سازی اقتصاد مقاومتی است که با کادرسازی تخصصی و توسعه شبکه آن، علاوه بر ترویج گفتمان اقتصادی انقلاب در بین آحاد جامعه، زمینه نظام‌سازی مطلوب تمدن اسلامی و پیاده‌سازی آن مبتنی بر شبکه نخبگانی ایجاد شده فراهم آید.

 

اهداف راهبردی انجمن

بر مبنای فلسفه ذکر شده از تأسیس انجمن مدرسان، اهداف انجمن را می‌توان در دوسطح اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بر طبق موارد ذیل برشمرد؛

 • اهداف بلند مدت
  • تربیت کادر با تفکر نظام‌مند اقتصادی و بر مبنای جهان‌بینی توحیدی
  • ایجاد شبکه گسترده و توانمند در جهت ترویج و اجتماعی‌سازی نظریه اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه‌ای الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام
  • گفتمان‌سازی عمومی و فراگیر نظریه اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و جهانی به عنوان نظریه نظام کارآمد اقتصادی با اولویت ایران و کشورهای خط مقاومت
  • مبادرت به امر تربیت اقتصادی عموم اقشار جوامع هدف بر مبنای انسان‌شناسی اسلامی و اصول اقتصاد مقاومتی
 • اهداف کوتاه مدت
  • عضویت و سازمان‌دهی اساتید و پژوهشگران بالفعل در حوزه اقتصاد مقاومتی
  • تربیت مدرس اقتصاد مقاومتی بر مبنای جهان‌بینی توحیدی
  • شبکه‌سازی اساتید و مدرسان انجمن در جهت هم‌افزایی میان اعضاء و پیشبرد عملیات‌ها
  • مرجعیت در حوزه گفتمان‌سازی و تدریس و ترویج اقتصاد مقاومتی
  • فعالیت در جبهه‌های مکمل جبهه فرهنگی(گفتمان‌سازی) مانند جبهه سیاسی(مطالبه‌گری) و اجرایی

 

اصول و ارزش های محوری

در مسیر پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه مدت انجمن، همواره اصول و ارزش‌های ذیل مدنظر خواهد بود؛

 • اصول و ارزش‌های دین مبین اسلام و آموزه‌های اخلاقی دینی، در حوزه‌های نظری و عملی، سرلوحه فعالیت‌های انجمن و اعضاء خواهد بود.
 • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ابلاغی مقام معظم رهبری، محور فعالیت‌های آموزشی و تبیینی-ترویجی انجمن است.
 • نهاد انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و اعضای آن خود عامل به اصول اقتصاد مقاومتی بوده و در عمل به آن پیشرو و پیشتاز هستند.
 • کلیه افراد جامعه در هر مقطع سنی، سطح تحصیلات، شغل و قشر اجتماعی، مخاطب انجمن هستند.
 • گستره تبیین و ترویج نظریه اقتصاد مقاومتی فرامرزی و جهانی است و البته کشور ایران و کشورهای خط مقاومت در اولویت قرار دارند.

 

چشم انداز ۱۴۰۰ انجمن

 • در افق ۱۴۰۰، انجمن دارای شبکه منسجم و سازمان‌یافته در سراسر کشور خواهد بود، به‌گونه‌ای که هیچ درخواست تدریس و تبلیغ در سطح کشور از سوی انجمن بدون پاسخ نماند و برای آن مدرس اعزام شود.
 • در افق ۱۴۰۰، انجمن به عنوان مرجع گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی و اعزام مدرس برای نهادهای دولتی و عمومی و نیز نهادهای مردمی و اشخاص حقیقی شناخته شده‌است.
 • در افق ۱۴۰۰، انجمن به لحاظ پشتیبانی ، نهادی درآمدزا و خودکفا است که بدون هرگونه حمایت مالی قادر است اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود را به پیش ببرد.