اخبار کوتاه انجمن

اسفند ماه

  • افتتاح پایگاه آموزش مجازی اقتصاد مقاومتی

اخبار کوتاه برگزاری کارگاه

شش ماهه اول 1399

در حال برگزاری: آزمون تربیت مدرس درجه2، آنلاین

                         دوره تربیت مدرس درجه3، آنلاین

برگزار خواهد شد: -